Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Školka vlastní webstránky: msmp1.webnode.cz Mateřská škola se nachází uprostřed obce v prostorné zahradě. Má tři smíšené třídy s kapacitou 48 dětí.  V roce 2006 byla nově zrekonstruována - okna, střecha, zateplení, fasáda, upravily se také vnitřní  prostory - umývárna,WC, zařízení tříd a šaten. V září roku 2021 byla otevřena třída na sokolovně. Během školního roku organizujeme návštěvu divadla v Uherském Hradišti a ve Zlíně, divadélko v  prostorách MŠ - ZŠ, hudební koncert, výlet dětí, grafomotoriku. Akce s rodiči: uspávání broučků ve  spolupráci s mysliveckým sdružením, čertování, tvoření z dýní, karneval, čarodějnice, besídka pro  maminky, diskotéka s opékáním špekáčků ke dni dětí.  Školní řád Školní vzdělávací program Úplata za předškolní vzdělávání - ustanovení Úplata za předškolní vzdělávání Kritéria pro přijímání dětí Přidělení registračního čísla Dohoda rodičů - vyřizování záležitostí Mgr. Jana Zezulová - zástupkyně ředitelky pro MŠ, tel.: 739357820, e-mail: zezulova@zsmp.cz Bronislava Lidmanová - učitelka, e-mail: lidmanova@zsmp.cz Bc. Veronika Slavíková - RD, e-mail: slavikova@zsmp.cz Šárka Vavrincová - učitelka: e-mail: vavrincova@zsmp.cz Marcela Zábelková - učitelka, e-mail: zabelkova@zsmp.cz Miroslava Plachá - provozní pracovnice Alžběta Podráská - učitelka Anna Matoušková - učitelka Veronika Sládková - asistentka pedagoga Lucie Kolajová - asistentka pedagoga