Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Škola Jsme plně organizovaná základní škola. Podle záznamu v kronice byla na nynějším č.p. 168 vystavěna  školní budova, v níž se začalo vyučovat od 1. 9. 1859. Od 1. 11. 2002 jsme příspěvkovou organizací.  Vymezení úkolu je uvedeno ve zřizovací listině a ve Statutu školy. Ke sloučení s mateřskou školou došlo  1. 1. 2003. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem 102 391 491 (IZO), u ČSÚ  pod identifikačním číslem 750 211 61 (IČO).  Škola sdružuje: - základní školu - mateřskou školu a školní jídelnu - výdejnu MŠ - školní družinu  - školní jídelnu  Naše škola byla vybudovaná pro žáky obce Moravský Písek a spádových obcí, zejména Moravský Písek  - kolonie a Domanín, s možností umístění žáků z Těmic a Syrovína. Je umístěna na bezpečném místě  ve středu obce v blízkosti dopravních zastávek autobusové a železniční dopravy. Při optimální situaci  z demografického pohledu se zřizuje 13 tříd v základní škole a 2 třídy v mateřské škole. Počet žáků se  v posledních letech ustálil a pohybuje se kolem 250 dětí předškolního věku a žáků plnících povinnou  školní docházku (v průměru 50 dětí v MŠ a 200 žáků v ZŠ). Ne v každém roce jsou paralelní třídy  na 2. stupni ZŠ. Nejvyšší stavy žáků byly ve školních letech v polovině 20. století. V tomto období bývalo  na škole zapsáno i více než 350 žáků ZŠ.  Škola je klasickou školou zbudovanou v 19. století a postupně rozšiřovanou a rekonstruovanou  v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Zásadní modernizaci doznala škola počátkem  21. století, kdy byla vybudována počítačová učebna, šatny pro žáky v 1. NP, sportovní hala - tělocvična  školy a půdní vestavba. Škola se skládá z hlavní části, ve které jsou umístěny všechny učebny, odborná  učebna, kabinety a administrativní kanceláře. Na hlavní část navazuje budova sportovní haly -  tělocvičny, hlavní vchod do školy s přístupovým koridorem šaten pro žáky a hlavním schodištěm, které  spojuje všechna nadzemní podlaží školy.  Hlavní budova má tři nadzemní podlaží a suterén. V přízemí se nacházejí 4 kmenové třídy 1. stupně,  kabinet 1. stupně, cvičná kuchyňka, školní kuchyně s jídelnou, skladové prostory a šatny pro žáky  1. a 2. stupně vybavené samostatnými šatními skříňkami pro každého žáka. Ve 2. NP jsou kmenové  třídy, jedna odborná učebna (informatiky), kabinety a sborovna. Ve 3. NP je půdní vestavba vybudovaná  v roce 2006. Zde jsou umístěny dvě kmenové třídy, kabinety a knihovna.  K nejnovějším částem školy patří sportovní hala - tělocvična školy zbudovaná v roce 2004 a v témže  roce uvedená do provozu (září 2004). Navazuje na zadní jihozápadní křídlo hlavní školní budovy s níž je  propojena hlavním vchodem do školy. Chodbou je oddělena sociální část v níž jsou umístěny šatny  dívek i chlapců se sprchami a kabinetem TV. Je propojena i se samostatným vchodem sloužícím pro  vstup veřejnosti v době mimoškolních aktivit zájmových uskupení i jednotlivců. V těsné blízkosti  sportovní haly je víceúčelové hřiště pro sportovní aktivity žáků i veřejnosti.  Třídy jsou vybaveny moderními výškově stavitelnými lavicemi v souladu s hygienickými předpisy.  Tělocvična splňuje nejpřísnější kritéria moderní tělesné výchovy. Odpočinková činnost žáků je  zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a herním kobercem ve třídách prvního stupně.  Kabinety učitelů jsou vybaveny nábytkem, každý kabinet má počítač s přístupem na internet a tiskárnu.