Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace Pro rodiče POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ ŽÁKA (klik pro info) Konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika prevence: Konzultační hodiny učitelů: Odchod žáka z vyučování: Omlouvá zákonný zástupce předem prostřednictvím žákovské knížky a je povinen si osobně dítě ve škole převzít nebo u omluvenky v žákovské knížce uvede: Dítě odejde ze školy bez doprovodu zákonného zástupce. Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy: Přijetí žáka k základnímu vzdělávání: Pro rodiče žáků první třídy. Přijetí žáka k základnímu vzdělávání: Pro rodiče přestupujících žáků na naší školu. Odkad povinné školní docházky: Pro rodiče žáků nastupujících do první třídy. Žádost o opis - Stejnopis vysvědčení Nenech to být Internetový systém sloužící k odhalování šikany a vylučování kolektivu na školách Co dělat, když...: Průvodce nežádoucími sociálními jevy a možnostmi jejich řešení pro rodiče žáků základních škol. Obsah: Podílíme se na výchově vašich dětí (přehled kontaktů). Co děti potřebují? Jaká mají  práva  a povinnosti? Co potřebují rodiče? Jaká mají práva a jaké povinnosti? Jak  se projevuje nežádoucí chování dětí? Co dělat, když se moje dítě „nemožně“ chová? Co dělat, když moje dítě má nevhodné kamarády? Co dělat, když moje  dítě chodí za školu? Co dělat, když je moje  dítě šikanováno nebo šikanuje? Co dělat, když moje dítě kouří, pije alkohol nebo zkouší drogy? Co dělat, když  moje dítě podléhá počítači, televizi a mobilu? Co dělat, když si moje dítě ubližuje? Literatura.