Učitelé Mgr. Uhlíková Ivana, tel.: vnitřní: 114, vnitrostátní: 518698574, e-mail: uhlikova@zsmp.cz ředitelka školy, učitelka předmětů fyzika 7.tř., 8.AB a 9.AB aprobace učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika - základy techniky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Studničková Jaroslava, tel.: vnitřní: 116, vnitrostátní: 518698576, e-mail: studnickova@zsmp.cz zástupkyně ředitele školy, učitelka předmětů matematika 8.AB, seminář z matematiky 9.AB aprobace matematika - deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc RNDr. Bukovjan Miroslav, tel.: vnitřní: 117, vnitrostátní: 518698577, e-mail: bukovjan@zsmp.cz správce počítačové sítě, učitel předmětů informatika 4.tř. až 9.tř., fyzika 6.tř., pracovní činnosti chlapci 6.tř až 9.tř., hudební výchova 8.AB a 9.AB aprobace učitelství 5.-12. ročník matematika - zeměpis na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Číhalíková Jana, tel.: vnitřní: 118, vnitrostátní:518698578, e-mail: cihalikova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 7.tř. a 8.AB, dějepis 6.tř. a 7.tř., výtvarná výchova 9.AB, pracovní činnosti děvčata 8.AB a 9.AB aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě TU Liberec Mgr. Domanská Jitka, tel.: vnitřní: 128, vnitrostátní:518698588, e-mail: domanska@zsmp.cz učitelka předmětů páté třídy, hudební výchova 3.tř., třídní učitelka 5.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Domanská Eva, tel.: vnitřní: 112, vnitrostátní: 518698572, e-mail: domanskaeva@zsmp.cz učitelka předmětů čtvrté třídy, výtvarná výchova 3.tř., třídní učitelka 4.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Hrančík Přemysl, tel.: vnitřní: 117, vnitrostátní: 518698577, e-mail: hrancik@zsmp.cz učitel předmětů zeměpis 6.tř. až 9.tř., tělesná výchova chlapci 6.tř. až 9.tř., sportovní hry 6.tř. až 9.tř., třídní učitel 7.tř. aprobace biologie - zeměpis - geolologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Hrušková Alena, vnitřní: 129, vnitrostátní: 518698589 e-mail: hruskova@zsmp.cz učitelka předmětů matematika 6.tř., 7.tř. a 9.AB, přírodopis 6.tř., 7.tř. a 9.AB, třídní učitelka 9.B aprobace učitelství matematika - biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Krejčiříková Andrea, tel.: vnitřní: 112, vnitrostátní: 518698572, e-mail: krejcirikova@zsmp.cz učitelka předmětů první třídy, třídní učitelka 1.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lehnertová Jitka, tel.: vnitřní: 118, vnitrostátní: 518698578, e-mail: lehnertova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 6.tř. a 9.AB, seminář z českého jazyka 9.AB, dějepis 8.AB a 9.AB, třídní učitelka 9.A aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lekavá Pavla, tel.: vnitřní: 130, vnitrostátní: 518698590, e-mail: lekava@zsmp.cz výchovná poradkyně, učitelka předmětů chemie 8.AB a 9.AB, přírodopis 8.AB, tělesná výchova děvčata 6.tř. až 9.tř., výtvarná výchova 8.AB, třídní učitelka 8.B aprobace biologie - chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Matějíková Lenka, tel.: vnitřní: 131, vnitrostátní: 518698591, e-mail: matejikova@zsmp.cz učitelka předmětů německý jazyk 7.tř., 8.AB a 9.AB, občanská výchova 6.tř. až 9.tř., výchova ke zdraví 8.AB a 9.AB aprobace německý jazyk - občanská výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Šmahajová Miroslava, tel.: vnitřní: 119, vnitrostátní: 518698579, e-mail: smahajova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny aprobace vychovatelství a učitelka MŠ na Střední pedagogické škole Znojmo Mgr. Španielová Stanislava, tel.: vnitřní: 112, vnitrostátní: 518698572, e-mail: spanielova@zsmp.cz učitelka předmětů druhé třídy, třídní učitelka 2.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Valentová Ivana, tel.: vnitřní: 112, vnitrostátní: 518698572, e-mail: valentova@zsmp.cz učitelka předmětů třetí třídy, třídní učitelka 3.tř. aprobace učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Vařechová Kateřina, tel.: vnitřní: 131, vnitrostátní: 518698591, e-mail: varechova@zsmp.cz učitelka předmětů anglický jazyk 6.tř. až 9.tř., konverzace v anglickém jazyce 6.tř. až 9.tř., třídní učitelka 8.A aprobace učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Bc. Štvánová Alena, tel.: vnitřní: 120, vnitrostátní: 518698580, e-mail: stvanova@zsmp.cz učitelka předmětů anglický jazyk 4.tř., 5.tř., 6.tř.(2.skupina) a 7.tř.(2.skupina), hudební výchova 6.tř. a 7.tř., výtvarná výchova 6.tř. a 7.tř., pracovní činnosti děvčata 6.tř. a 7.tř., výchova ke zdraví 6.tř., třídní učitelka 6.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Zapletalová Barbora, tel.: vnitřní: 119, vnitrostátní: 518698579, e-mail: zapletalova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny aprobace Vychovatel na Akademii HUSPOL s.r.o. Kunovice asistentky učitelů, tel.: vnitřní: 120, vnitrostátní: 518698580 Anna Šašinková, asistentka 1.tř.,  e-mail: sasinkova@zsmp.cz Alena Grombířová, asistentka 3.tř., e-mail: a.grombirova@seznam.cz knihovna, tel.: vnitřní 113, vnitrostátní 518698573 hospodářka, vedoucí školní jídelny:  Jana Petruchová, tel.: vnitřní 111, vnitrostátní 518698571, mobilní 739357890, email: petruchova@zsmp.cz kuchyň, tel.: vnitřní 121, vnitrostátní 518698581  Radek Lekavý, Ludmila Macková, Marie Vrtalová správní zaměstnaci, tel.: vnitřní 123, vnitrostátní 518698583 Jaroslav Lovecký, Michaela Vránová, Alena Šantavá, Pavlína Šantavá zástupkyně ředitelky pro MŠ: Mgr. Jana Zezulová, tel.:  mobilní 739357820, email: zezulova@zsmp.cz mateřská škola - ulice Velkomoravská, tel.:  mobilní 737008186 mateřská škola - ulice Sokolská, tel.:  mobilní 739826607 Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace