Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠK. ROKU 2020/2021 - INFORMACE (klik pro info) ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (klik pro info) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (klik pro info) BODOVÉ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ (klik pro info)