Učitelé základní školy Mgr. Uhlíková Ivana, tel.: 518698574, e-mail: uhlikova@zsmp.cz ředitelka školy, učitelka předmětů fyzika 7.AB, 8.tř. a 9.AB aprobace učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika - základy techniky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Studničková Jaroslava, tel.: 518698576, e-mail: studnickova@zsmp.cz zástupkyně ředitele školy, učitelka předmětů matematika 6.A a 9.A, seminář z matematiky 9.AB aprobace matematika - deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc RNDr. Bukovjan Miroslav, tel.: 518698577, e-mail: bukovjan@zsmp.cz správce počítačové sítě, učitel předmětů matematika 9.B, informatika 5.tř. až 9.tř., fyzika 6.AB, pracovní činnosti chlapci 7.AB a 9.AB aprobace učitelství 5.-12. ročník matematika - zeměpis na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Číhalíková Jana, tel.: 518698578, e-mail: cihalikova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 8.tř. a 9.AB, dějepis 8.tř. a 9.AB, pracovní činnosti 8.tř., seminář z českého jazyka 9.AB, třídní učitelka 8.tř. aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě TU Liberec Mgr. Domanská Jitka, tel.: 518698572, e-mail: domanska@zsmp.cz učitelka předmětů třetí třídy, třídní učitelka 3.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Domanská Eva, tel.: 518698572, e-mail: domanskaeva@zsmp.cz učitelka předmětů druhé třídy, třídní učitelka 2.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Halová Soňa, tel.: 518698589, e-mail: halova@zsmp.cz učitelka předmětů přírodověda 4. a 5.tř., vlastivěda 4. a 5.tř., pracovní činnosti 5.tř. a 6.AB, tělesná výchova 4. a 5.tř., sportovní hry 6. a 7.AB, výtvárná výchova 5. a 9.AB, hudební výchova 4.tř., výchova ke zdraví 9.AB aprobace německý jazyk a literatura - rodinná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Hnilo František, tel.: 518698588, e-mail: hnilo@zsmp.cz učitel předmětů český jazyk a literatura 6.B, výtvarná výchova 6.tř. až 8.tř., hudební výchova 5.tř. až 9.tř. aprobace učitelství 5.-12. ročník český jazyk - výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Hrančík Přemysl, tel.: 518698577, e-mail: hrancik@zsmp.cz učitel předmětů zeměpis 6.AB až 9.tř., tělesná výchova chlapci 6.AB až 9.tř., sportovní hry 8.tř. a 9.AB, třídní učitel 9.A aprobace biologie - zeměpis - geolologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Hrušková Alena, e-mail: hruskova@zsmp.cz učitelka předmětů matematika 6.B, 7.AB a 8.tř., přírodopis 6.B a 7.AB, třídní učitelka 7.B aprobace učitelství matematika - biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno Klempířová Marie, e-mail: klempirova@zsmp.cz asistentka učitelky 4.tř. studium pro asistenty pedagoga, Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení, Žďár nad Sázavou Mgr. Krejčiříková Andrea mateřská dovolená aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lehnertová Jitka, tel.: 518698578, e-mail: lehnertova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 6.A a 7.AB, dějepis 6.AB a 7.AB, pracovní činnosti děvčata 7.AB, třídní učitelka 7.A aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lekavá Pavla, e-mail: lekava@zsmp.cz výchovná poradkyně, učitelka předmětů chemie 8.tř. a 9.AB, přírodopis 6.A, 8.tř. a 9.AB, tělesná výchova děvčata 6.tř. až 9.tř., pracovní činnosti děvčata 9.AB, třídní učitelka 9.B aprobace biologie - chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Matějíková Lenka mateřská dovolená aprobace německý jazyk - občanská výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Matuchová Pavla, e-mail: matuchova@zsmp.cz asistentka učitelky 2.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě Mgr. Novotná Blanka, e-mail: novotna@zsmp.cz učitelka předmětů německý jazyk 7.tř. až 9.tř., občanská výchova 6.tř. až 9.tř., výchova ke zdraví 6.AB, a 8.tř., třídní učitelka 6.B aprobace německý jazyk pro ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc a pro SŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Šmahajová Miroslava, tel.: 518698579, e-mail: smahajova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny aprobace vychovatelství a učitelka MŠ na Střední pedagogické škole Znojmo Mgr. Španielová Stanislava, tel.: 518698588, e-mail: spanielova@zsmp.cz učitelka předmětů první třídy, třídní učitelka 1.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Valentová Ivana, tel.: 518698572, e-mail: valentova@zsmp.cz učitelka předmětů čtvrté třídy, anglický jazyk 3.tř., třídní učitelka 4.tř. aprobace učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Vařechová Kateřina, tel.: 518698580, e-mail: varechova@zsmp.cz učitelka předmětů anglický jazyk 6.tř. až 9.tř., konverzace v anglickém jazyce 9.AB, třídní učitelka 6.A aprobace učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Bc. Štvánová Alena, tel.: 518698572, e-mail: stvanova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 5.tř., matematika 5.tř., anglický jazyk 5.tř., 8.tř.(2.skupina), konverzace v anglickém jazyce 6.AB, 7.AB a 8.tř., třídní učitelka 5.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace