Učitelé základní školy Mgr. Uhlíková Ivana, tel.: 518698574, e-mail: uhlikova@zsmp.cz ředitelka školy, učitelka předmětů fyzika 7.AB, 8.tř. a 9.tř. aprobace učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika - základy techniky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Studničková Jaroslava, tel.: 518698576, e-mail: studnickova@zsmp.cz zástupkyně ředitele školy, učitelka předmětů matematika 8.tř. a 9.tř., výtvarná výchova 9.tř., seminář z matematiky 9.tř., pracovní činnosti devčata 8.tř. aprobace matematika - deskriptivní geometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc RNDr. Bukovjan Miroslav, tel.: 518698577, e-mail: bukovjan@zsmp.cz správce počítačové sítě, učitel předmětů matematika 6.tř. a 7.B, informatika 5.tř. až 9.tř., fyzika 6.tř. aprobace učitelství 5.-12. ročník matematika - zeměpis na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Číhalíková Jana, tel.: 518698578, e-mail: cihalikova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 6.tř. a 7.AB, dějepis 6.tř., hudební výchova 6.tř., výtvarná výchova 6.tř., pracovní činnosti 6.tř. a 7.AB, třídní učitelka 6.tř. aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě TU Liberec Mgr. Domanská Jitka, tel.: 518698572, e-mail: domanska@zsmp.cz učitelka předmětů první třídy, třídní učitelka 1.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Domanská Eva, tel.: 518698588, e-mail: domanskaeva@zsmp.cz učitelka předmětů páté třídy, hudební výchova 2.tř., pracovní činnosti 2.tř., tělesná výchova 2.tř., výtvarná výchova 2.tř., třídní učitelka 5.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Hrančík Přemysl, tel.: 518698577, e-mail: hrancik@zsmp.cz učitel předmětů zeměpis 6.tř. až 9.tř., tělesná výchova 5.tř., tělesná výchova chlapci 6.tř. až 9.tř., sportovní hry 6.tř. až 8.tř., třídní učitel 7.A aprobace biologie - zeměpis - geolologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Kozumplíková Jitka mateřská dovolená aprobace německý jazyk - rodinná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Krejčiříková Andrea mateřská dovolená aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lehnertová Jitka, tel.: 518698578, e-mail: lehnertova@zsmp.cz učitelka předmětů český jazyk a literatura 8.tř. a 9.tř., dějepis 7.tř. až 9.tř., seminář z českého jazyka 9.tř., tělesná výchova devčata 9.tř.,sportovní hry 9.tř., hudební výchova 9.tř., třídní učitelka 9.tř. aprobace český jazyk a literatura - dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Lekavá Pavla, tel.: 518698589, e-mail: lekava@zsmp.cz výchovná poradkyně, učitelka předmětů chemie 8.tř. a 9.tř., přírodopis 6.tř. až 9.tř., tělesná výchova 3.tř., tělesná výchova děvčata 6.tř. až 8.tř., třídní učitelka 7.B aprobace biologie - chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Matějíková Lenka mateřská dovolená aprobace německý jazyk - občanská výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Nejezchlebová Miroslava, tel.: 518698588, e-mail: nejezchlebova@zsmp.cz učitelka předmětů matematika 7.A, výtvarná výchova 3.tř., 7.AB a 8.tř., pracovní činnosti chlapci 8.tř. a 9.tř., pracovní činnosti děvčata 9.tř., prvouka 3.tř., hudební výchova 3.tř., pracovní činnosti 3.tř. aprobace matematika - zeměpis pro 6.-9. ročník ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Novotná Blanka, tel.: 518698580, e-mail: novotna@zsmp.cz učitelka předmětů německý jazyk 7.tř. až 9.tř., občanská výchova 6.tř. až 9.tř., výchova ke zdraví 6.tř., 8.tř. a 9.tř., hudební výchova 5.tř., 7.AB a 8.tř. aprobace německý jazyk pro ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc a pro SŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Šmahajová Miroslava, tel.: 518698579, e-mail: smahajova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny aprobace vychovatelství a učitelka MŠ na Střední pedagogické škole Znojmo Mgr. Španielová Stanislava, tel.: 518698572, e-mail: spanielova@zsmp.cz učitelka předmětů čtvrté třídy, pracovní činnosti 5.tř., třídní učitelka 4.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Valentová Ivana, tel.: 518698572, e-mail: valentova@zsmp.cz učitelka předmětů druhé třídy, anglický jazyk 4.tř., konverzace v anglickém jazyce 6.tř., třídní učitelka 2.tř. aprobace učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Vařechová Kateřina, tel.: 518698580, e-mail: varechova@zsmp.cz učitelka předmětů anglický jazyk 5.tř. až 9.tř., konverzace v anglickém jazyce 7.tř. až 9.tř., třídní učitelka 8.tř. aprobace učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno Mgr. Bc. Štvánová Alena, tel.: 518698572, e-mail: stvanova@zsmp.cz učitelka předmětů anglický jazyk 3.tř., 6.tř.(2.skupina) a 9.tř.(2.skupina), český jazyk a literatura 3.tř., matematika 3.tř., třídní učitelka 3.tř. aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace