Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Školka vlastní webstránky: msmp1.webnode.cz Mateřská škola se nachází uprostřed obce v prostorné zahradě. Má dvě smíšené třídy s kapacitou 50  dětí. V roce 2006 byla nově zrekonstruována - okna, střecha, zateplení, fasáda, upravily se také vnitřní  prostory - umývárna,WC, zařízení tříd a šaten. Během školního roku organizujeme návštěvu divadla v Uherském Hradišti a ve Zlíně, divadélko v  prostorách MŠ - ZŠ, hudební koncert, výlet dětí, grafomotoriku. Akce s rodiči: uspávání broučků ve  spolupráci s mysliveckým sdružením, čertování, tvoření z dýní, karneval, čarodějnice, besídka pro  maminky, diskotéka s opékáním špekáčků ke dni dětí.  Školní řád Školní vzdělávací program Úplata za předškolní vzdělávání - ustanovení Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin Kritéria pro přijímání dětí Přidělení registračního čísla Dohoda rodičů - vyřizování záležitostí Provoz v době letních prázdnin Mgr. Zezulová Jana - vedoucí učitelka, tel. 518698591, mobil 739357820, e-mail: zezulova@zsmp.cz Bc. Slavíková Veronika - učitelka, e-mail: slavikova@zsmp.cz Lidmanová Bronislava - učitelka, e-mail: lidmanova@zsmp.cz Zábelková Marcela - učitelka, e-mail: zabelkova@zsmp.cz Hubáčková  Hana - provozní pracovnice, e-mail: hubackova@zsmp.cz